Olvass bele a műveimbe...

Yliaster Daleth:   Rejtett erők

Minden ellenkező híreszteléssel szemben a nyugati mágia nem múlt ki a felvilágosodás, az ipari forradalom és a pozitivizmus kezdeteivel, csupán diszkréten visszavonult, hogy egy kis idő elteltével, némileg átalakulva és megerősödve újból kilépjen a ragyogó holdfényre. Ma a nyugati mágia - bár ez mifelénk egyáltalán nem köztudott - elevenebb, érettebb és népszerűbb, mint valaha. Nem vitás azonban, hogy a legyengült mágia némi vérátömlesztést is kapott, a donor pedig nem volt más, mint a romantika, melyről Szerb Antal azt írja, hogy újból felfedezte a világ "éjszakai oldalát", fellázadt a felvilágosodás racionalizmusa ellen, és megpróbálta visszahelyezni ősi jogaiba az ésszerűség álarca mögé rejtett végtelen irracionalitást. A romantika hatására újból megjelent az irodalomban és a képzőművészetben a mese, az álom, a babona, a kísértetiesség és a mágia. De ez utóbbi nem csak a művészetek területén született újjá, hanem a valóságban is.


Részben erről a napjainkig tartó mágikus újjászületésről szól Yliaster Daleth könyve, melyből egyebek mellett megismerhetjük azokat az ősi mítoszokat és metafizikai tanításokat, melyek mind a mai napig a mágikus világkép és a mágikus gondolkodás alapjait képezik. Megtudhatjuk, milyen titkokat rejtenek a grimoire-ok, a varázslók és boszorkányok receptkönyvei; megismerkedhetünk az elmúlt korok leghíresebb vagy éppen leghírhedtebb mágusaival és titkos társaságaival, valamint az általuk kidolgozott és alkalmazott legfontosabb mágikus módszerekkel és rituálékkal. A szerző külön fejezetet szentel az okkult kabbala tanításainak és megismerteti olvasóit az "Élet fája" elnevezésű bonyolult összefüggésrendszerrel, melynek ismerete nélkül - legalábbis a modern okkultisták szerint - az öngyilkossággal lenne egyenlő bármilyen mágikus vállalkozásba belekezdeni. Szintén külön fejezetben foglalkozik a XX. századi boszorkányság kialakulásával, legismertebb képviselőivel, leg-fontosabb irányzataival, valamint a Nagy Istennő újjáéledt kultuszának alapvető tanításaival és mágikus szertartásaival.

A könyvben ezen kívül megtalálhatjuk az újkori mágia legkiemelkedőbb alakjainak, többek között Eliphas Lévinek, Ále-ister Crowley-nak és G. B. Gardnernek (a modern boszorkányság, a Wicca elindítójának) hiteles életrajzát; a leghíresebb titkos társaságok történetét és szervezeti felépítését; a mágia módszereinek és fajtáinak példákkal illusztrált bemutatását; a mágikus eszközök (pálca, tőr, serleg, pentákulum, kard, oltár, sarló, füstölőszerek stb.) elkészítésének részletes ismertetését. De olvashatunk még benne a talizmánkészítés fortélyairól, a talizmánmágia hatásmechanizmusáról. A drágakövek mágikus erejéről, a falusi boszorkányok praktikáiról, a szerelmi varázsszerekről, a leghíresebb varázskönyvek történetéről. Az asztrális projekcióról, a láthatatlan világ lényeiről, a bogotai boszorkánytalálkozóról, a mágikus hadviselésről, a római átoktáblákról, a kísérteties fekete kutyáról, a farkasember legendájáról, a vérszívó mítoszáról, a vámpírbetegségről, a varázsgyűrűkről, a voodoo varázsszeres zacskóról, az emberfeletti mesterekről, a boszorkányok repülőkenőcséről, az enochiánus mágiáról, és számtalan egyéb okkult tanításról és mágiatörténeti érdekességről.

A könyvben leírtakat táblázatok és ábrák - köztük a szerző saját grafikái - teszik még szemléletesebbé.

[ FEL ]

Yliaster Daleth, Rhiannon Gwyddbwyll:
Tündérek hagyatéka (WICCA)

A népszerű okkult szerző, Yliaster Daleth ezúttal felesége, Rhiannon Gwyddbwyll társaságában indult felfedezőútra a rejtett erők titokzatos birodalmába. Közösen írt könyvükben mindenekelőtt a régi és új boszorkánysággal, valamint a természetes mágiával ismertetik meg olvasóikat.

A modern nyugati civilizáció a boszorkányokat ugyanolyan mesebeli lényeknek tekinti, mint a tündéreket, a törpéket vagy a sárkányokat. Az utóbbi évtizedekben azonban váratlanul megjelentek a színen az igazi, hús-vér boszorkányok. Ezek a különös emberek, akik persze cseppet sem hasonlítanak a közhiedelem csúf és rosszindulatú banyáira - egy fantasztikus elemekkel átszőtt, több ezer éves vallás, a Wicca követőinek vallják magukat. A Wicca leginkább abban különbözik korunk többi vallásától, hogy bevallottan szerves része a mágia, amit bárki gyakorolhat.

A szerzők, a megszokott sémáktól eltérően, könyvükben nem elsősorban a boszorkányokról terjesztett középkori rágalmakkal és a boszorkányüldözések szörnyűségeivel foglalkoznak, hanem a zöld boszorkányságnak is nevezett Wiccával, valamint azokkal a mítoszokkal, mágikus népszokásokkal, okkult tanításokkal és titkos kultuszokkal, amelyek kapcsolatban állnak, vagy legalábbis kapcsolatba hozhatók vele.


A könyv első részében az olvasók megismerkedhetnek a boszorkányok sajátos hitvilágával, fantasztikus mitológiájával, különös ünnepeivel és a boszorkányság huszadik századi újjászületésével.

A második rész bemutatja a mágia ősi szabályait, a boszorkányok éjszakai "repülését", a vikingek kétféle varázsművészetét, a rúnajóslást, a nyárközépi tűzünnepet, a druidák csodanövényét, a szemmel verést, a szerelmi varázslást és számos egyéb mágikus praktikát és népi hiedelmet.

A harmadik rész a boszorkányság peremvidékére és a vele határos területekre kalauzolja el az olvasókat. Szóba kerül itt egyebek között a titokzatos Voodoo és a hozzá kapcsolódó zombi-hit, az egyiptomi halottkultusz, az aranycsinálás művészete és a Tabula Smaragdina, a reneszánsz mágia hányatott életű adeptusa, Cornelius Agrippa, valamint a Föld erővonalai mentén kóborló, kísérteties fekete kutya.

A könyv negyedik része bemutatja a boszorkányok és a mágusok legkedveltebb állatait, helyesebben állati segítőtársait. A szerzők a világ legkülönbözőbb helyeiről gyűjtötték egybe a macskákhoz, baglyokhoz, békákhoz és egyéb "boszorkányos" állatokhoz kapcsolódó mítoszokat, meséket, okkult tanításokat, vallásos elképzeléseket és örök életű babonákat.

A könyv hatalmas és káprázatos információáradatot zúdít olvasóira, akik egyebek között azt is megtudhatják belőle, hogyan gyógyították a boszorkányok a tündérbetegséget. Miből készül a boszorkányseprű, honnan ered a Márton-napi lúdevés szokása, hogyan keletkezik a boszorkánygyűrű. Honnan származnak a germán ábécé varázslatos betűi, a rúnák, ki volt a seprűn lovagló mexikói boszorkányistennő, hogyan készül a lucaszéke, milyen szörnyű következményekkel jár, ha egy fekete macska átugorja a koporsót, hogyan keletkezik a mandragóra és a fagyöngy. Miért szemérmetlen a tengeri kókusz, milyen növények szükségeltetnek a boszorkánykenőcshöz, hogyan kell védekezni a szemmel verés ellen. Mit jelképez az Ízisz-csomó, miért alkalmasabbak a nők az alkímiára, hogyan lesz valakiből zombi. Milyen kövek találhatók az állatokban, miért nem szabad bántani a házikígyót, hogyan mentette meg a bagoly Dzsingisz kán életét. Mit csinál a nyúl a Holdon, mikor vándorolnak a tündérek, honnan származik az aranycsinálás művészete, hogyan kell visszacserélni a váltott gyermeket. Miért voltak veszélyesek a tündérnyilak, mit keresnek az ufók Stonehenge fölött, hány csoportba sorolhatók a démonok, hol élnek az elementálok, miért a kéményen keresztül hagyják el a házat a boszorkányok, vagy hol tanyáznak a germán mitológia sorsistennői.

[ FEL ]

Yliaster Daleth: Elveszett világok, okkult birodalmak
(Fejezetek az emberiség mágikus történelemkönyvéből)

Ősi és új mítoszok párhuzamos világokról, elsüllyedt kontinensekről, domború óceánokról, lezuhant holdakról, eltűnt birodalmakról, láthatatlan királyságokról, elveszett városokról, fantasztikus lényekről, csodálatos építményekről, hihetetlen eseményekről, mágikus képességekről és rejtett erőkről.

Az okkultisták írásaikban gyakran hivatkoznak a legendás elsüllyedt kontinensre, Atlantiszra, mint a titkos tudományok és mágikus művészetek őshazájára. Ez a föld szerintük ténylegesen létezett valahol az Atlanti-óceánban, míg el nem pusztította egy irtózatos erejű földrengés és a nyomában járó hatalmas szökőár, amit egy aszteroidával való összeütközés, egy üstökös becsapódása, a Hold foglyul ejtése vagy a kontinens elbizakodott mágusai által felszabadított démoni erő idézett elő. Azt állítják, hogy Atlantisz lakói még birtokában voltak azoknak a természetfeletti képességeknek, melyek lehetővé teszik az érzékszerveken túli tapasztalást, a tájékozódást az anyagon túli világ rejtett régióiban vagy a negyedik dimenzióban, ami nélkül elképzelhetetlen az igazi mágikus hatalom. Ezeknek az emberfeletti kvalitásoknak a homlok közepén elhelyezkedő titokzatos szerv, a befelé látó "harmadik szem" volt a központja, melynek szimbolikus ábrázolása bizonyos tradicionális kultúrákban még ma is a mágikus erőt és a tisztánlátást jelképezi.

A legtöbb okkultista egyetért abban, hogy nem Atlantisz volt az első és egyetlen elsüllyedt kontinens. Számos mese, mítosz és modern elmélet szól az Afrikát Indiával összekötő Gondwanáról; az ember sárkánygyíkokon lovagló, hüllőszerű, tojásrakó és hermafrodita elődeinek otthonáról, Lemuriáról; a csendes-óceáni paradicsomról, Mu-ról; vagy az árják északi őshazájáról, Hüperboreáról, ahol az emberiség félisteni ősei leereszkedtek a Földre, és ahonnan a beavatottak ismét felemelkedhetnek az égbe.


Ilyen és hasonló ősi és új mítoszokról olvashatunk Yliaster Daleth (Kolonics István) legújabb könyvében, melyből egyebek mellett azt is megtudhatjuk, hogyan "fedezte fel" Churchward ezredes a Csendes-óceánba merült fantasztikus Mu kontinenst; mi köze volt Gauguin vörös hajú polinéziai modelljének, Tohotauának az elpusztult ősbirodalomhoz. Milyen energia hajtotta az atlantiszi léghajókat; hogyan haladt át Gilgames a világokat elválasztó kapun; honnan ered a mágia és a művészet. Azonos-e a halhatatlan Saint-Germain gróf a szintén halhatatlan Rákóczi mesterrel; kik nemzették az óriásokat; hány holdja volt a Földnek; miért helyeztek a húsvét-szigeti szobrok fejére vörös kőből faragott "parókákat"; kik építették Tiahuanacót és kik rakták le Machu-Picchu alapjait. Kik párologtatták el a Vénusz Óceánjait; élnek-e még atlantisziak Dél-Amerika őserdeiben; hogyan lehet eljutni a titokzatos Sambhalába, a beavatottak láthatatlan királyságába; mit tanított Hanna Hörbiger, a Harmadik Birodalom hivatalos ideológusa a germán mítoszok, a Földre zuhant holdak és az északi óriások kapcsolatáról; milyen erő segítségével repítette Merlin Stonehenge köveit Írországból Angliába. Hogyan keletkezett a Szaturnusz gyűrűje; léteztek-e haltestű emberek; mit csinálnak a Föld mélyében a törpék; hová tűntek a tündérek; honnan ered a boszorkányok vallása. Élnek-e még Neander-völgyi ősemberek Közép-Ázsiában és Dél-Amerikában; hogy került egy tengeri kikötő négyezer méterrel a tenger szintje fölé; hogyan pusztult el a Phaeton nevű bolygó, mely egykor a Mars és a Jupiter között keringett; mit rejtett a bagolyfejes váza; milyen mágikus kincseket vittek magukkal az atlantiszi bevándorlók Írországba. [ FEL ]

Linkek

  • Yliaster képei Csaszi szponzorálásával kerültek fel a netre